รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกไม่สวย แก้จมูกเอียง เคสร้อยไหมและฉีดสารเหลวมา 10 ปี by หมอเชษฐ์ – คุณอุ๊ ณตยา

คุณอุ๊ ณตยา

อาชีพ เภสัชกร

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกปลายบางใกล้ทะลุ แก้จมูกทรงไม่สวย แก้โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง by หมอเชษฐ์ – คุณรัตนาภรณ์

คุณรัตนาภรณ์

อาชีพ ศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกจากการฉีดสารเหลว แก้จมูกทรงไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณเจี๊ยบ

คุณเจี๊ยบ

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกปลายบางใกล้ทะลุ แก้จมูกทรงไม่สวย แก้โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง by หมอเชษฐ์ – คุณแปม พิชชานันท์

คุณแปม พิชชานันท์

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ สันจมูกไม่เรียบ กระดูกนูนตรงกลาง ปลายจมูกงุ้ม จมูกแข็ง แกนจมูกเป็นก้อน เทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณนุ้ย สิริวรรณ

คุณนุ้ย สิริวรรณ

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกปลายบางใกล้ทะลุ แก้จมูกทรงไม่สวย แก้โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกเชิดรั้นสั้น by หมอเชษฐ์ – คุณพิชามณฑ์

คุณพิชามณฑ์

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น

รีวิวเคสแก้ไขจมูก จมูกดูแข็ง ซิลิโคนเอียง โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกใกล้ทะลุ by หมอเชษฐ์ – คุณเอ็มไพร์

คุณเอ็มไพร์

อาชีพ แม่บ้าน

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ เสริมใหม่เทคนิคโอเพ่น รีคอน จมูกเอียง ทรงจมูกไม่สวย by หมอจุ๊บ – คุณกิฟ

คุณกิฟ

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ เทคนิคโอเพ่น รีคอน โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง สันจมูกต่ำแบนเนื้อน้อย ปลายจมูกเบี้ยว by หมอจุ๊บ – คุณตุ่น

คุณตุ่น

อาชีพ ประสานงานโครงการ

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ ปลายจมูกงุ้มตก จมูกเอียงเบี้ยว ปลายจมูกใหญ่ ฐานจมูกใหญ่ by หมอจุ๊บ – คุณวันใหม่

คุณวันใหม่

อาชีพ วางระบบเสาส่งสัญญาณ