รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาซิลิโคนเบี้ยวเอียง โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณอุ๋ม ณัฐพร

คุณอุ๋ม ณัฐพร

อาชีพ เซลล์

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ สันจมูกบาง รูจมูกไม่เท่ากัน by หมอเชษฐ์ – คุณตันหยง ศุภมาส

คุณตันหยง ศุภมาส

อาชีพ ข้าราชการทหารอากาศ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาจมูกอักเสบติดเชื้อจนปลายจมูกและรูจมูกเสียหายผิดรูป จมูกที่ใหญ่ จมูกไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณกล้วย ณิชรัตน์

คุณกล้วย ณิชรัตน์

อาชีพ ธุรกิจ Organizer

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยว สันจมูกต่ำแบน ปลายจมูกแบน เนื้อจมูกน้อย by หมอเชษฐ์ – คุณมายด์

คุณมายด์

อาชีพ นักศึกษามหิดล

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขเนื้อจมูกน้อย สันจมูกต่ำแบน ด้วยเทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณบัว ฐานดา

คุณบัว ฐานดา

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกใหญ่ จมูกกว้างไม่เท่ากัน ด้วยเทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณแอน

คุณแอน

อาชีพ แอร์โฮสเตส

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง เนื้อจมูกน้อย ด้วยเทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณก้อย พรรณธิภา

คุณก้อย พรรณธิภา

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ สันจมูกต่ำแบน เนื้อสันจมูกน้อย โครงสร้างจมูกเบี้ยว ปลายจมูกใหญ่ ด้วยเทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณอ้อม มลธิรา

คุณ อ้อม มลธิรา

อาชีพ เจ้าของธุรกิจเบเกอรี่

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยว by หมอเชษฐ์ – คุณใหม่ กนกวรรณ

คุณใหม่ กนกวรรณ

อาชีพ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาซิลิโคนเบี้ยวเอียง โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ by หมอเชษฐ์ – คุณโบ ศศิพรรณ

คุณโบ ศศิพรรณ

อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด