รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกจากการฉีดสารเหลว แก้จมูกทรงไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณหน่อย สินีนาฏ

คุณหน่อย สินีนาฏ

อาชีพ เซลล์

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกโครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ซิลิโคนเบี้ยวเอียง ปลายจมูกเหินเชิด ปีกจมูกไม่เท่ากัน และปัญหาอื่นๆ by หมอเชษฐ์ – คุณธริศรา

คุณธริศรา
อาชีพ นักธุรกิจ

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขปัญหาเนื้อจมูกน้อย ปลายจมูกใหญ่ สันจมูกต่ำแบน ไม่มีดั้ง by หมอเชษฐ์ – คุณแพท ณัฐชยา

คุณแพท ณัฐชยา
อาชีพ คุณครูสอนเปียโน

รีวิวเคสแก้ไขจมูก ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ by หมอเชษฐ์ – คุณชนนิกานต์

คุณชนนิกานต์
อาชีพ ทนายความ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกโครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ซิลิโคนเบี้ยวเอียง ทรงจมูกไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณณปภา

คุณณปภา
อาชีพ ข้าราชการสายวิชาการ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกโครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ซิลิโคนเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ by หมอเชษฐ์ – คุณโอ๋ รัชนี

คุณโอ๋ รัชนี

อาชีพ ฝ่ายบัญชีบริษัทญี่ปุ่น

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยว ปลายจมูกใหญ่ เนื้อจมูกน้อย by หมอเชษฐ์ – คุณน้อง พรรษา

คุณน้อง พรรษา

อาชีพ วิศวกร

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยว ปลายจมูกใหญ่ จมูกชมพู่ by หมอเชษฐ์ – คุณอนงค์

คุณอรอนงค์

อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยว by หมอเชษฐ์ – คุณมายด์ โยษิตา

คุณมายด์ โยษิตา

อาชีพ ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาซิลิโคนเบี้ยวเอียง โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ by หมอเชษฐ์ – คุณประยูร

คุณประยูร

อาชีพ แม่บ้านในประเทศเบลเยี่ยม