รีวิวดูดไขมัน
ส่วนหนึ่งจากผู้ใช้บริการจริง

รีวิวการดูดไขมันของหมอต๊ะ

เคสของหมอต๊ะ

คุณปลา
ดูดไขมันหน้าท้อง และเอว
คุณรัชดา
ดูดไขมันต้นขาด้านในและด้านนอก
คุณสุภากร
ดูดไขมันต้นขาด้านนอก
คุณแพร
ดูดไขมันหน้าท้องและเอว
คุณปัทมา
ดูดไขมันหน้าท้อง และเอว