รีวิวเคสแก้ไขจมูก ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณวีนัส

คุณวีนัส

อาชีพ ทันตแพทย์

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ปลายจมูกเชิด by หมอเชษฐ์ – คุณปาริชาติ

คุณปาริชาติ

อาชีพ เซลล์อินเตอร์เนชั่นแนล

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกปลายบางใกล้ทะลุ แก้จมูกทรงไม่สวย แก้โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกเชิดรั้นสั้น by หมอเชษฐ์ – คุณพิชามณฑ์

คุณพิชามณฑ์

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น