รีวิวเคสแก้ไขจมูก ปลายจมูกเชิดรั้น รูจมูกไม่เท่ากัน by หมอเชษฐ์ – คุณโจ๊ก

คุณโจ๊ก

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ไขปัญหาจมูกฉีดสารเหลว ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ทรงจมูกไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณชมพู่

คุณชมพู่

อาชีพ ดีเทลยา

รีวิวเคสแก้ไขจมูกมีซิลิโคนเหลว แกนจมูกเบี้ยว ทรงจมูกไม่สวย ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน กระดูกอ่อนซี่โครงby หมอเชษฐ์ – คุณก้อย

คุณก้อย

อาชีพ เจ้าของธุรกิจ จ.นครปฐม

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาจมูกอักเสบติดเชื้อจนปลายจมูกและรูจมูกเสียหายผิดรูป จมูกที่ใหญ่ จมูกไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณกล้วย ณิชรัตน์

คุณกล้วย ณิชรัตน์

อาชีพ ธุรกิจ Organizer

รีวิวเคสแก้ไขจมูก โครงสร้างจมูกเสียหาย จมูกเบี้ยวเอียงโย้ ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน กระดูกอ่อนซี่โครงby หมอเชษฐ์ – คุณปอย

คุณปอย

อาชีพ เจ้าของธุรกิจในมาเลเซีย

รีวิวเคสแก้ไขจมูก ซิลิโคนเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ทรงจมูกไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณณัฐพร

คุณณัฐพร
อาชีพ เชฟและครูสอนทำเบเกอรี่

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกจากการฉีดสารเหลว แก้จมูกทรงไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณหน่อย สินีนาฏ

คุณหน่อย สินีนาฏ

อาชีพ เซลล์

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกไม่สวย แก้จมูกเอียง เคสร้อยไหมและฉีดสารเหลวมา 10 ปี by หมอเชษฐ์ – คุณอุ๊ ณตยา

คุณอุ๊ ณตยา

อาชีพ เภสัชกร

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกปลายบางใกล้ทะลุ แก้จมูกทรงไม่สวย แก้โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง by หมอเชษฐ์ – คุณรัตนาภรณ์

คุณรัตนาภรณ์

อาชีพ ศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกจากการฉีดสารเหลว แก้จมูกทรงไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณเจี๊ยบ

คุณเจี๊ยบ

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว