รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาซิลิโคนเบี้ยวเอียง โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณอุ๋ม ณัฐพร

คุณอุ๋ม ณัฐพร

อาชีพ เซลล์

รีวิวเคสแก้ไขจมูก ปลายจมูกเชิดรั้น รูจมูกไม่เท่ากัน by หมอเชษฐ์ – คุณโจ๊ก

คุณโจ๊ก

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ไขปัญหาปลายจมูกบางมากใกล้ทะลุ ซิลิโคนเอียงเบี้ยว โครงสร้างจมูกเอียงเบี้ยว รูจมูกไม่เท่ากัน กระดูกอ่อนผนังกั้นจมูกเบี้ยว by หมอเชษฐ์ – คุณพิม พิชญา

คุณพิม พิชญา

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ไขปัญหาจมูกฉีดสารเหลว ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ทรงจมูกไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณชมพู่

คุณชมพู่

อาชีพ ดีเทลยา

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ สันจมูกบาง รูจมูกไม่เท่ากัน by หมอเชษฐ์ – คุณตันหยง ศุภมาส

คุณตันหยง ศุภมาส

อาชีพ ข้าราชการทหารอากาศ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณปลา

คุณปลา

อาชีพ ธุรกิจอสังหาริมทรพย์

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาจมูกอักเสบติดเชื้อจนปลายจมูกและรูจมูกเสียหายผิดรูป จมูกที่ใหญ่ จมูกไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณกล้วย ณิชรัตน์

คุณกล้วย ณิชรัตน์

อาชีพ ธุรกิจ Organizer

รีวิวเคสแก้ไขจมูก ซิลิโคนเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ทรงจมูกไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณณัฐพร

คุณณัฐพร
อาชีพ เชฟและครูสอนทำเบเกอรี่

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกปลายจมูกบางใกล้ทะลุ by หมอเชษฐ์ – คุณสุกัญญา

คุณสุกัญญา

อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกปลายบางใกล้ทะลุ แก้จมูกทรงไม่สวย แก้โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง by หมอเชษฐ์ – คุณรัตนาภรณ์

คุณรัตนาภรณ์

อาชีพ ศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย