รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหา โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ซิลิโคนเบี้ยวเอียง รูจมูกไม่เท่ากัน ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน + กระดูกอ่อนซี่โครง by หมอเชษฐ์ – คุณจิรรัช

คุณจิรรัช

อาชีพ อิสระ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ไขปัญหาปลายจมูกบางมากใกล้ทะลุ ซิลิโคนเอียงเบี้ยว โครงสร้างจมูกเอียงเบี้ยว รูจมูกไม่เท่ากัน กระดูกอ่อนผนังกั้นจมูกเบี้ยว by หมอเชษฐ์ – คุณพิม พิชญา

คุณพิม พิชญา

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ สันจมูกบาง รูจมูกไม่เท่ากัน by หมอเชษฐ์ – คุณตันหยง ศุภมาส

คุณตันหยง ศุภมาส

อาชีพ ข้าราชการทหารอากาศ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาจมูกอักเสบติดเชื้อจนปลายจมูกและรูจมูกเสียหายผิดรูป จมูกที่ใหญ่ จมูกไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณกล้วย ณิชรัตน์

คุณกล้วย ณิชรัตน์

อาชีพ ธุรกิจ Organizer

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกโครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ซิลิโคนเบี้ยวเอียง ปลายจมูกเหินเชิด ปีกจมูกไม่เท่ากัน และปัญหาอื่นๆ by หมอเชษฐ์ – คุณธริศรา

คุณธริศรา
อาชีพ นักธุรกิจ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาโครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง รูจมูกไม่เท่ากัน ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน (Open Reconstruction) by หมอเชษฐ์ – คุณชัญญปัญ

คุณธัญญปัญ

อาชีพ เซลล์

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ปลายจมูกเชิด by หมอเชษฐ์ – คุณปาริชาติ

คุณปาริชาติ

อาชีพ เซลล์อินเตอร์เนชั่นแนล

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาโครงสร้างจมูกเอียงเบี้ยว ซิลิโคนเอียงเบี้ยว ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ สันจมูกบาง ปลายจมูกเชิดรั้น by หมอเชษฐ์ – คุณเบน เอื้อมดาว

คุณเบน เอื้อมดาว

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกปลายบางใกล้ทะลุ แก้จมูกทรงไม่สวย แก้โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกเชิดรั้นสั้น by หมอเชษฐ์ – คุณพิชามณฑ์

คุณพิชามณฑ์

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ by หมอเชษฐ์ – คุณปลา

คุณ ปลา

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว