รีวิวเคสแก้ไขจมูก โครงสร้างจมูกเสียหาย จมูกเบี้ยวเอียงโย้ ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน กระดูกอ่อนซี่โครงby หมอเชษฐ์ – คุณปอย

คุณปอย

อาชีพ เจ้าของธุรกิจในมาเลเซีย

รีวิวเคสแก้ไขจมูก ปลายจมูกบางใกล้ทะลุ ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณวีนัส

คุณวีนัส

อาชีพ ทันตแพทย์

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกจากการฉีดสารเหลว แก้จมูกทรงไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณหน่อย สินีนาฏ

คุณหน่อย สินีนาฏ

อาชีพ เซลล์

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกปลายจมูกบางใกล้ทะลุ by หมอเชษฐ์ – คุณสุกัญญา

คุณสุกัญญา

อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกไม่สวย แก้จมูกเอียง เคสร้อยไหมและฉีดสารเหลวมา 10 ปี by หมอเชษฐ์ – คุณอุ๊ ณตยา

คุณอุ๊ ณตยา

อาชีพ เภสัชกร

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกเบี้ยวเอียง แก้จมูกปลายบางใกล้ทะลุ แก้จมูกทรงไม่สวย แก้โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง by หมอเชษฐ์ – คุณรัตนาภรณ์

คุณรัตนาภรณ์

อาชีพ ศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกจากการฉีดสารเหลว แก้จมูกทรงไม่สวย by หมอเชษฐ์ – คุณเจี๊ยบ

คุณเจี๊ยบ

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้จมูกโครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ซิลิโคนเบี้ยวเอียง ปลายจมูกเหินเชิด ปีกจมูกไม่เท่ากัน และปัญหาอื่นๆ by หมอเชษฐ์ – คุณธริศรา

คุณธริศรา
อาชีพ นักธุรกิจ

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาโครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ด้วยเทคนิค แอดวานซ์ โอเพ่น รีคอน (Advanced Open Reconstruction) by หมอเชษฐ์ – คุณกวีญา

คุณกวีญา

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสแก้ไขจมูก แก้ปัญหาโครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง รูจมูกไม่เท่ากัน ด้วยเทคนิคโอเพ่น รีคอน (Open Reconstruction) by หมอเชษฐ์ – คุณชัญญปัญ

คุณธัญญปัญ

อาชีพ เซลล์