รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยว สันจมูกต่ำแบน ปลายจมูกแบน เนื้อจมูกน้อย by หมอเชษฐ์ – คุณมายด์

คุณมายด์

อาชีพ นักศึกษามหิดล

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง ปลายจมูกใหญ่ จมูกกว้างไม่เท่ากัน ด้วยเทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณแอน

คุณแอน

อาชีพ แอร์โฮสเตส

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ โครงสร้างจมูกเบี้ยวเอียง เนื้อจมูกน้อย ด้วยเทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณก้อย พรรณธิภา

คุณก้อย พรรณธิภา

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ สันจมูกต่ำแบน เนื้อสันจมูกน้อย โครงสร้างจมูกเบี้ยว ปลายจมูกใหญ่ ด้วยเทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณอ้อม มลธิรา

คุณ อ้อม มลธิรา

อาชีพ เจ้าของธุรกิจเบเกอรี่

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยว ปลายจมูกใหญ่ เนื้อจมูกน้อย by หมอเชษฐ์ – คุณน้อง พรรษา

คุณน้อง พรรษา

อาชีพ วิศวกร

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยว ปลายจมูกใหญ่ จมูกชมพู่ by หมอเชษฐ์ – คุณอนงค์

คุณอรอนงค์

อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยว by หมอเชษฐ์ – คุณใหม่ กนกวรรณ

คุณใหม่ กนกวรรณ

อาชีพ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ แก้ไขโครงสร้างจมูกเบี้ยว ด้วยเทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณออยล์ ชาลินี

คุณออยล์ ชาลินี

อาชีพ ธุรกิจ Salon

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ สันจมูกต่ำแบน โครงสร้างจมูกเบี้ยว ด้วยเทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณกิ๊ก อัญชลี

คุณกิ๊ก อัญชลี

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัวที่เยอรมัน

รีวิวเคสเสริมจมูกใหม่ สันจมูกไม่เรียบ กระดูกนูนตรงกลาง ปลายจมูกงุ้ม จมูกแข็ง แกนจมูกเป็นก้อน เทคนิคโอเพน รีคอน by หมอเชษฐ์ – คุณนุ้ย สิริวรรณ

คุณนุ้ย สิริวรรณ

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว